ประกาศ

รับสมัคร นศ. ปี3 (ปี2 กำลังขึ้นปี3) ช่วยงาน workshop (June 4,2014 at 14:21)

จากปีที่ผ่านมาทางภาควิชาได้รับการช่วยเหลือจากนักศึกษาปี 4 ส่วนหนึ่งเข้ามาช่วยงาน workshop ได้เรียนรู้การทำงาน การใช้งาน เครื่องมือเครื่องจักร ดูแลน้องๆทั้งภาคเครื่องกล และภาคอื่นๆที่มาใช้บริการ workshop โดยทางภาควิชาก็มีค่าเหนื่อยให้ตามสมควร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ต้องมีความขยันอดทน มีความตั้งใจ และมีผลการเรียนในเกณฑ์ดี (เพราะจะได้ไม่กระทบการเรียน)

ผู้ที่สนใจให้มาติดต่อ อ.ดร.เอกพจน์ หรือ ที่พี่ บุลวัชร์ (พี่ปี4) โดยสามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่ช่วงปิดเทอมนี้เลยนะครับ รับสมัครจำนวนจำกัดนะครับ