ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมอุทยานฯ เชิญอาจารย์คณะวิศวะฯ เป็นที่ปรึกษา

วันที่ 28 พ.ค. 2557  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักอุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือเชิญ ดร.เสริมศักดิ์  อยู่เย็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนา และติดตั้งทุ่นจอดเรือ ในอุทยานแห่งชาติทางทะเล 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา เพื่อให้คำแนะนำด้านเทคนิคและวิศวกรรมการออกแบบฐานทุ่นเพิ่มเติม เพื่อให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป