อาจารย์วิศวเครื่องกลได้รับรางวัล Leading Innovation

อาจารย์วิศวเครื่องกล ได้รับรางวัล Leading Innovation

วันที่ 27 มิ.ย. 2557  ดร.เอกพจน์ ตันตราภิวัฒน์ ได้รับรางวัล Leading Innovation Award จาก International Intellectual Property Network Forum (IIPNF) จากผลงาน Remote Control Sprayer ซึ่งจัดแสดงผลงานในงาน วันนักประดิษฐ์ 2557 โดยคัดเลือกจากผลงานที่เข้าร่วมแสดงกว่า 600 ผลงาน