ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน้ำ สำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม”

09/09/2019 admin 0

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน้ำ สำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2560

09/01/2019 admin 0

ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2560 ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2560 โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้ลำดับที่ 3 จากผลการประเมินสาขา Mechanical Engineering, Aeronautic Engineering, Marines Engineering, Thermal Engineering โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 12 หน่วยงาน     อ่านเพิ่มเติม    

No Picture

ดร.ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากูล

19/01/2018 admin 0

 ดร.ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากูล Dr.Ponepen Laphirattanakul ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ วุฒิ/สาขา ปี พ.ศ. ที่จบ สถาบัน   ปริญญาตรี B.Eng. Control Engineering 2553 KMITL, Thailand   ปริญญาโท M.Eng. Mechanical Engineering 2555 KMITL, Thailand   ปริญญาเอก D.Eng, Mechanical Engineering 2560 KMITL, Thailand วิชาที่สอนในปัจจุบัน Mechanics of Material งานวิจัยที่สนใจ Fluid Dynamics and Combustion

ชุดแขนกล

10/10/2017 admin 0

ชุดแขนกล ดำเนินการโดย ผศ.ดร. เอกพจน์  ตันตราภิวัฒน์   ชุดแขนกลนี้จะดำเนินการใช้ในการเรียนการสอน ในปีการศึกษาที่ 2/2560       http://me.eng.kmitl.ac.th/webboard/wp-content/uploads/2017/10/36237.t.mp4

งานวิจัย : Design the Diesel Direct Injection Constant Volume Combustion Chamber

10/10/2017 admin 0

Design of the Diesel Direct Injection Constant Volume Combustion Chamber การออกแบบห้องเผาไหม้เพื่อการเผาไหม้น้ำมันดีเซลภายใต้สภาวะปริมาตรคงที่ ดำเนินการโดย ผศ.ดร. จินดา  เจริญพรพาณิชย์ การเผาไหม้เชื้อเพลิงภายใต้สภาวะปริมาตรคงที่ช่วยให้ความดันที่เกิดขึ้นมีค่าสูงกว่าการเผาไหม้ทั่วไปมีข้อดีหลายประการ สารมารถดูรายละเอียดได้ที่     https://www.youtube.com/watch?v=o8Kqlmp6l1E&feature=youtu.be