ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน้ำ สำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม”

09/09/2019 admin 0

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบไอน้ำ สำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2560

09/01/2019 admin 0

ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2560 ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2560 โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้ลำดับที่ 3 จากผลการประเมินสาขา Mechanical Engineering, Aeronautic Engineering, Marines Engineering, Thermal Engineering โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 12 หน่วยงาน     อ่านเพิ่มเติม    

หารือความร่วมมือ กับ SEAGATE

18/02/2015 admin 0

หารือความร่วมมือ กับ SEAGATE ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เยี่ยมชมโรงงานพร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการและการรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการต่างๆกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ณ บริษัท ซีเกทฯ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีม