ประกาศผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

31/01/2022 admin 0

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้รับรางวัลผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับสถาบัน ด้านนวัตกรรมดีเด่น “รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิสอันดับที่ 1” และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดีเด่น “รางวัลรองชนะเลิสอันดับที่ 1”

No Picture

ดร.เมฆ ศรีหล่มสัก

10/01/2022 admin 0

 ดร.เมฆ ศรีหล่มสัก Dr.Mek Srilomsak ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ วุฒิ/สาขา ปี พ.ศ. ที่จบ สถาบัน   ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering 2556 KMITL, Thailand   ปริญญาโท M.Eng. Automotive Engineering 2558 KMITL, Thailand (TAIST-Tokyo Tech)   ปริญญาโท M.Eng. Mechanical & Control Engineering 2560 Tokyo Institute of Technology, JAPAN   ปริญญาเอก D.Eng, Mechanical Engineering 2563 Tokyo (อ่านต่อ…)