ห้องปฏิบัติการด้านความร้อน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาเตาอุตสาหกรรม

23/05/2022 admin 0

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ทางผู้บริหารและอาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำความร่วมมือกับ บริษัท โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีฯ โดยมีห้องปฏิบัติการด้านความร้อน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาเตาอุตสาหกรรม

ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ (Top Scientists Ranking) ในสาขา Mechanical and Aerospace Engineering

20/05/2022 admin 0

รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์ (Assoc.Prof.Dr.Pongjet Promvonge) ได้รับการจัดอันดับที่ 2 ของประเทศไทย และอันดับที่ 209 ของโลก และ รศ.ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์ (Assoc.Prof.Dr.Chinaruk Thianpong) ได้รับการจัดอันดับที่ 3 ของประเทศไทย และอันดับที่ 626 ของโลก อ้างอิง: https://research.com/scientists-rankings/mechanical-and-aerospace-engineering/th?fbclid=IwAR2qLNx6oNuMV3R6_AEp-6AJHmTYUltpwtGHgZb6MFZiwG9EAWDAp-BzsFg