หารือความร่วมมือ กับ SEAGATE

หารือความร่วมมือ กับ SEAGATE

ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เยี่ยมชมโรงงานพร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการและการรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการต่างๆกับ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ณ บริษัท ซีเกทฯ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีม

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*