รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง ปราบแก้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง ปราบแก้ว

Assoc.Prof.Dr.Chamlong Prabkaew

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Sc. Mechanical Engineering

2527

KMUTNB, Thailand
  ปริญญาโท M.Eng. Mechanical Engineering

2538

KMITL, Thailand
  ปริญญาเอก D.Eng. Mechanical Engineering

2548

Tokai University, Japan

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Engineering Drawing
  • Mechanical Drawing
  • Mechanical Workshop
  • Solid and Fluid Mechanics
  • Fluid  Power Systems

งานวิจัยที่สนใจ

  • Fluid Power
  • Fluid Machinery

2 Comments

  1. สามารถติดต่อ/ปรึกษา อาจารย์ได้ช่องทางใดบ้างคะ

    • นักศึกษาจากสถาบันฯ ไหนครับ และจะติดต่อเรื่องอะไรครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*