ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ คำมูล

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ คำมูล

Asst.Prof.Pongsak Kummul

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Sc. Mechanical Technology

2537

PNRU, Thailand
  ปริญญาโท M.Eng. Mechanical Engineering

2544

KMITL, Thailand

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Engineering Drawing
  • Automotive Engineering
  • Engineering Workshop
  • Mechanical Workshop

งานวิจัยที่สนใจ

  • Automotive Engineering

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*