ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ทุนการศึกษา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

จำนวน 3 ทุน ทุนละ 40,000 บาท 

คุณสมบัติผู้รับทุน

1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สัญชาติไทย ชั้นปีที่ 3 (รหัส57…) ในภาคการศึกษาปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมปิโตรเคมี

2. ผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. เป็นผู้ที่มีศีลธรรม ความประพฤติดี

4. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท/สถาบัน หรือหน่วยงานอื่นๆ

 

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 24 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 

รับใบและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A 

รับใบสมัครวันสุดท้าย 15 พ.ค. 60 ไม่รับใบสมัครที่หลักฐานไม่ครบ 

 

การคัดเลือก : การสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ จากคณะอนุกรรมการคัดเลือกที่บริษัทกำหนด

สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ : เดือนสิงหาคม 2560

กำหนดมอบทุนการศึกษา : เดือนกันยายน 2560

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์ (พี่ตุ๋ย) กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A 

ลิงค์ต้นทาง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*