ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑาดา เจษฎารัตนชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑาดา เจษฎารัตนชัย

Asst.Prof.Dr.Withada Jedsadaratanachai

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering

2551

KMITL, Thailand
  ปริญญาเอก D.Eng. Mechanical Engineering

2555

KMITL, Thailand

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Thermodynamics
  • Heat Transfer

งานวิจัยที่สนใจ

  • Thermofluids
  • Heat Exchanger

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*