ดร.มธุรส สุชาตะวัฒน์

 ดร.มธุรส สุชาตะวัฒน์

Dr.Maturose Suchatawat

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering

2547

KMUTT, Thailand
  ปริญญาโท M.Phil. Energy Technology

2549

KMUTT, Thailand
  ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering

2555

The University of Manchester, UK

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Fluid Mechanics

งานวิจัยที่สนใจ

  • Thermofluid
  • Laser-Material Processing

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*