ชุดแขนกล

ชุดแขนกล

ดำเนินการโดย

ผศ.ดร. เอกพจน์  ตันตราภิวัฒน์

 

ชุดแขนกลนี้จะดำเนินการใช้ในการเรียนการสอน ในปีการศึกษาที่ 2/2560

 

 

 

http://me.eng.kmitl.ac.th/webboard/wp-content/uploads/2017/10/36237.t.mp4