นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่ Essilor Manufacturing (thailand) Co.,Ltd.

นำนักศึกษาgเข้าศึกษาดูงานที่

Essilor Manufacturing (thailand) Co.,Ltd.

วันที่ 12 ก.พ. 2561