นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน โรงรถไฟฟ้า มักกะสัน

นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน โรงรถไฟฟ้า มักกะสัน

วันที่ 21 ก.พ. 2561