นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้า กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด

นำนักศึกษาgเข้าศึกษาดูงานที่ โรงไฟฟ้า กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด

วันที่ 29 มี.ค. 2561