บริษัท โยโกฮามาไทร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามอบของเนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2565

บริษัท โยโกฮามาไทร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามอบของเนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2565  แก่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล