ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ (Top Scientists Ranking) ในสาขา Mechanical and Aerospace Engineering

รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์ (Assoc.Prof.Dr.Pongjet Promvonge) ได้รับการจัดอันดับที่ 2 ของประเทศไทย และอันดับที่ 209 ของโลก

และ รศ.ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์ (Assoc.Prof.Dr.Chinaruk Thianpong) ได้รับการจัดอันดับที่ 3 ของประเทศไทย และอันดับที่ 626 ของโลก

อ้างอิง: https://research.com/scientists-rankings/mechanical-and-aerospace-engineering/th?fbclid=IwAR2qLNx6oNuMV3R6_AEp-6AJHmTYUltpwtGHgZb6MFZiwG9EAWDAp-BzsFg