กิจกรรมพานักศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าอุทัย

26/04/2023 admin 0

ในวันที่ 21 และวันที่ 28 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้นำนักศึกษาภาควิชาฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าอุทัย ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในเครือ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมพานักศึกษาเข้าดูงาน ณ โรงงานโตโยต้า

26/04/2023 admin 31

ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา