กิจกรรมพานักศึกษาเข้าดูงาน ณ กรมควบคุมมลพิษ

ในวันที่ 3 พ.ค. 66 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้นำนักศึกษาประจำภาควิชาฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมควบคุมมลพิษ