โครงการอบรม 3D Printing

03/05/2023 admin 0

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้จัดโครงการอบรม 3D Printing ให้กับนักศึกษาผู้ที่สนใจ

อบรม Skill Mapping หลักสูตร วศ.บ.เครื่องกล

15/03/2023 admin 0

วันที่ 15 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้จัดโครงการอบรม Skill Mapping ของหลักสูตร วศ.บ.เครื่องกล ในหัวข้อ “ความปลอดภัยที่วิศวกรควรรู้” โดยมีคุณบุษกร แสนสุข, คุณสุราชกร สีงาม และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สนใจเข้าร่วมงานกว่า 80 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับฝึกงานในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2565 ที่จะถึงนี้

บรรยากาศการเรียนการสอน

18/09/2017 admin 0

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน และการทำโครงงาน ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล