งานวิจัย : Design the Diesel Direct Injection Constant Volume Combustion Chamber

10/10/2017 admin 0

Design of the Diesel Direct Injection Constant Volume Combustion Chamber การออกแบบห้องเผาไหม้เพื่อการเผาไหม้น้ำมันดีเซลภายใต้สภาวะปริมาตรคงที่ ดำเนินการโดย ผศ.ดร. จินดา  เจริญพรพาณิชย์ การเผาไหม้เชื้อเพลิงภายใต้สภาวะปริมาตรคงที่ช่วยให้ความดันที่เกิดขึ้นมีค่าสูงกว่าการเผาไหม้ทั่วไปมีข้อดีหลายประการ สารมารถดูรายละเอียดได้ที่     https://www.youtube.com/watch?v=o8Kqlmp6l1E&feature=youtu.be