ห้องปฏิบัติการด้านความร้อน เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาเตาอุตสาหกรรม

23/05/2022 admin 0

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ทางผู้บริหารและอาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำความร่วมมือกับ บริษัท โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีฯ โดยมีห้องปฏิบัติการด้านความร้อน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาเตาอุตสาหกรรม

ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ (Top Scientists Ranking) ในสาขา Mechanical and Aerospace Engineering

20/05/2022 admin 0

รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์ (Assoc.Prof.Dr.Pongjet Promvonge) ได้รับการจัดอันดับที่ 2 ของประเทศไทย และอันดับที่ 209 ของโลก และ รศ.ดร.ชินรักษ์ เธียรพงษ์ (Assoc.Prof.Dr.Chinaruk Thianpong) ได้รับการจัดอันดับที่ 3 ของประเทศไทย และอันดับที่ 626 ของโลก อ้างอิง: https://research.com/scientists-rankings/mechanical-and-aerospace-engineering/th?fbclid=IwAR2qLNx6oNuMV3R6_AEp-6AJHmTYUltpwtGHgZb6MFZiwG9EAWDAp-BzsFg

ประกาศผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

31/01/2022 admin 0

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้รับรางวัลผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับสถาบัน ด้านนวัตกรรมดีเด่น “รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิสอันดับที่ 1” และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดีเด่น “รางวัลรองชนะเลิสอันดับที่ 1”

บริษัท โยโกฮามาไทร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามอบของเนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2565

22/12/2021 admin 0

บริษัท โยโกฮามาไทร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามอบของเนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2565  แก่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2560

09/01/2019 admin 0

ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2560 ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2560 โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้ลำดับที่ 3 จากผลการประเมินสาขา Mechanical Engineering, Aeronautic Engineering, Marines Engineering, Thermal Engineering โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 12 หน่วยงาน     อ่านเพิ่มเติม