ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตวิภา เจียระไนวชิระ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตวิภา เจียระไนวชิระ

Asst.Prof.Dr.Nuthvipa Jayranaiwachira

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Agricultural Engineering

2534

KMITL, Thailand
  ปริญญาโท M.Sc. Chemical Engineering

2540

The University of Manchester, UK
  ปริญญาเอก Ph.D. Chemical Engineering

2543

The University of Manchester, UK

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Refrigeration & Air Condition
  • Waste Water Treatment

งานวิจัยที่สนใจ

  • Refrigeration & Air Condition
  • Waste Treatment

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*