รองศาสตราจารย์ ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง

Assoc.Prof.Dr.Sutapat Kwankaomeng

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Agricultural Engineering

2541

KMITL, Thailand
  ปริญญาโท M.Eng. Mechanical Engineering

2543

KMITL, Thailand
  ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering

2551

University of Wisconsin-Madison, USA

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

 • Engineering Materials
 • Engineering Mechanics
 • Heat Transfer
 • Power Plant Engineeringr

งานวิจัยที่สนใจ

 • Machine Design
 • Engine Transmissions
 • Sterling Engines
 • Stirling Engines
 • AlternativeEnergy Conversion

4 Comments

 1. สวัสดีครับ อาจารย์ ไม่รู้ว่า มีน้องสาว ชื่อ สมปอง แคว้นเขาเม็ง ?
  ผมเป็นเพื่อน สมัยเรียน มัธยม ครับ เค้าเคย เรียน ที่ KMITL เหมือนกันกับ อาจารย์เลยครับ
  ชื่อ พูลเกษม ครับ ยังไงติดต่อมานะครับ ขอบคุณมาก