ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

Prof.Dr.Pongjet Promvonge

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering

2521

Khon Kean University, Thailand
  ปริญญาโท M.Eng. Mechanical Engineering

2536

Chulalongkong University, Thailand
  ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering

2540

Imperial College, University of London UK.

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Thermodynamics
  • Heat Transfer

งานวิจัยที่สนใจ

  • Computational Fluid Dynamics
  • Combustion

22 Comments