กิจกรรมพานักศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าอุทัย

ในวันที่ 21 และวันที่ 28 มีนาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้นำนักศึกษาภาควิชาฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าอุทัย ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าในเครือ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)