กิจกรรมพานักศึกษาเข้าดูงาน ณ โรงงานโตโยต้า

ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา