ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ เรืองตระกูล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ เรืองตระกูล

Asst.Prof.Dr.Natthawut Ruangtrakoon

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ
วุฒิ/สาขา
ปี พ.. ที่จบ
สถาบัน
  ปริญญาตรี B.Eng. Mechanical Engineering

2549

Silpakorn University, Thailand
  ปริญญาเอก D.Eng. Mechanical Engineering

2557

Sirindhorn International Institute of Technology

Thammasat University, Thailand

วิชาที่สอนในปัจจุบัน

  • Engineering Drawing
  • Refrigeration and Air Conditioning

งานวิจัยที่สนใจ

  • Heat Powered Refrigeration Systems

3 Comments